การปลูกพืชผักสมุนไพรการปลูกพืชผักสมุนไพร                 การปลูกฟักทอง


  

                ลักษณะทั่วไป :               
          ต้น
: เป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นเป็นเถาเลื้อยไปตามพื้นดินและต้องการหลักยึด
ตามลำเถาจะมีมือเอาไว้เกาะ เถามีขนาดยาว ใหญ่ และมีขนสาก ๆ ปกคลุมอยู่ มีสีเขียว

                ใบ : ออกใบเดี่ยว ตามลำเถา ใบของฟักทองเป็นแผ่นใหญ่สีเขียวแยกออก
เป็น
5 หยักและมีขนสาก ๆ มือปกคลุมอยู่ทั่วทั้งใบ
                ดอก : ออกดอกเดี่ยวตามง่ามใบ และส่วนที่ยอดของเถา ลักษณะของดอก
เป็นรูปกระดิ่งสีเหลืองในดอกตัวเมียเมื่อบานเต็มที่แล้ว จะมองเห็นผลเล็ก ๆ ติดอยู่ที่ใต้
ดอก

                 ผล : มีขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นพูกลมจะมีทั้งทรงแบน และทรงสูง เปลือก
ของผลจะแข็ง มีทั้งสีเขียวหรือสีน้ำตาลแดง เนื้อในผลสีเหลืองรับประทานได้

               
                 ส่วนที่ใช้ : ผล เมล็ด
 
                 สรรพคุณ :
                 ผล : เนื้อในของผลฟักทองนั้นจะมีสาร อยู่ ซึ่งสารนี้เมื่อเข้าไปในร่างกาย
                         แล้วจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของคาวหรือของหวาน
                         เป็นอาหารเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดี  
                 เมล็ด
:  ภายในเมล็ดจะมีน้ำมันชนิดหนึ่ง
                        1.ถ่ายพยาธิตัวตืด โดยการใช้เมล็ดแห้ง นำมาบดให้เป็นผง แล้วผสม
                           กับน้ำตาลและนม   ให้คนไข้ทานโดยทิ้งช่วงห่างประมาณ
2 ชั่วโมง
                           พอครั้งสุดท้ายให้ดื่มน้ำมันละหุ่งตามเพื่อให้ถ่าย

                       2. ขับปัสสาวะ
                      
3. บำรุงร่างกาย
                      
4. แก้พิษปวดบวม
                 ราก  :                    
                        1. รสเย็น
                        2. ต้มน้ำดื่ม
                        3. บำรุงร่างกาย
                        4. แก้ไอ
                        5. ถอนพิษของฝิ่น
                        6. ดับพิษสัตว์กัดต่อย
                  เยื่อผลกลาง  :                   
                        1. รสหวานเย็น
                        2. แก้ฟกช้ำ 
                        3. แก้ปวดอักเสบ
                  ยาง
 :
                        1.แก้งูสวัด
                      
                  การปลูกฟักทอง
                   
                  การเตรียมพื้นที่

                      ในการเตรียมพื้นที่ปลูกฟักทอง เกษตรกรจะต้องทราบสภาพของดิน


                 การปลูกหอม
 
                   หรือเรียกว่า  หอมแดง หอมไทย หอมบัว หอมเล็ก หอมหัว

         
          ลักษณะทั่วไป
                   เป็นไม้ล้มลุก มีหัวใต้ดิน เกิดจากใบเกร็ด เรียงซ้อนกันเป็นรูปทรงกลม
หรือรูปไข่ มีหลายหัวเกาะกลุ่มด้วยกัน เปลือกกลุ้มสีม่วงหรือสีน้ำตาล ใบเดี่ยว ดอก
ช่อซี่ร่ม รูปทรงกลม เกิดจากหัวใต้ดิน ดอกรูประฆังหรือคนโท กลีบรวม 6 กลีบ
เรียงเป็น
2 วง สีเขียวถึงขาว ผลแห้งแตกได้ เป็น 3 ภู เมล็ดแบนสีดำ
       
                   สรรพคุณทางยา
                   หัว
:
                        1. ขับลมในลำไส้
                       
2. แก้หวัด คัดจมูก
                        3. แก้ไข้ แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้ไข้สันนิบาต แก้ไข้อันบังเกิดแก่จักษุ
                            แก้ไข้อันบังเกิดแก่ทรวง
                       
4. แก้โรคตา ขับเสมหะ
                       
5. แก้โรกในปาก
                       
6. บำรุงเส้นผม   
                       
7. แก้ลมพรรดึก เจริญไฟธาตุ
                       
8. แก้กำเดา
                       
9. แก้อาการเมาค้างจากเหล้า
                      
10.แก้สะอึกแก้ท้องเสีย เป็นยาถ่าย ทำให้อาเจียน ขับปัสาวะ
                            บำรุงโลหิต
                  ใบ
:
                      
1. แก้ท้องผูกแก้ลม 
                      
2. เจริญอาหาร
                      
3. แก้กำเดา
                      
4. แก้หวัด
                      
5. แก้ฟกช้ำ
                  เมล็ด
:
                      
1. แก้กินเนื้อสัตว์เป็นพิษ
                      
2. แก้อาเจียนเป็นเลือด
       
                 ข้อดีข้อเสียของหอม
                     
- ข้อดีของสมุนไพร :
ใช้เป็นยารักษาโรค
                      - ข้อเสียของสมุนไพร :กลิ่นฉุน
           
                 การปลูก
                 
                 การเตรียมดิน :
                      1. ชอบดินร่วน
                      2. มีการระบายน้ำดี
                      3. แปลงปลูกควรขุดด้วยจอบพลิกดินตากแดดไว้ก่อน
                      4. ย่อยดินให้เป็นก้อนเล็ก อย่าให้ละเอียดมาก จะทำให้ดินแน่น

         
                ขั้นตอนการปลูก     
                     1. ก่อนปลูกควรรดน้ำแปลงปลูกให้ดินชุ่มชื้น ไว้ล่วงหน้า
      
              2. นำหัวหอมมาปลูกลงในแปลงที่เตรียมไว้ โดยเอาส่วนโคนหรือที่เคย
                         เป็นที่ออกรากเก่าจิ้ม  ลงไปในดินประมาณครึ่งหัว
                    
3. ระวังอย่ากดแรงนักจะทำให้ลำต้นหรือหัวชอกช้ำจะทำให้ไม่งอก
                         หรืองอกรากช้า

                    4. เมื่อปลูกทั่วทั้งแปลงให้คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้งหรือแกลบหนาพอ
                        สมควรเป็นการ รักษาความชุ่มชื้น
                    
5. จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม ๆ ต้นหอมจะงอกออกมาภายใน 7-10 วัน                          
             
                การดูแลรักษา :

                การ ให้น้ำ หอมแดงต้องการน้ำมากและสม่ำเสมอในระยะเจริญเติบโต
และแตกกอ หากปลูกในที่ ๆ มีอากาศแห้งและลมแรง อาจต้องคอยให้น้ำบ่อย ๆ
ระยะแรกอาจให้น้ำวันละ
2 ครั้ง เช้าเย็น